office@policycenter.eu (+40) 726 268 428

Iulie 2014 – Roma entrepreneurship in Romania

Nume proiect: Roma entrepreneurship in Romania. Research and advocacy for setting up a financial instrument facilitating
access of small Roma. Entrepreneurs and social businesses in Romania to micro-credits
Finanțator: Open Society Foundations

Parteneri:
 • Centrul Român de Politici Europene
 • Policy Center for Roma and Minorities
Perioadă de implementare: Iulie 2014 – Iulie 2015
Buget: 12600 USD (buget PCRM)
Obiective:
 • Evaluarea situației micilor întreprinzători romi din punctul de vedere al necesarului de finanțare
  și pledarea pentru crearea unui instrument financiar care să simplifice accesul la surse adecvate de
  finanțare – micro creditare;
 • Crearea unui profil al antreprenorului de etnie romă care a contractat (micro) credite în 15
  comunități active economic, subliniind situația lor financiară, accesul la capital, prognoza
  viitoarelor necesități de finanțare;
 • Crearea unui document cu recomandări pentru Guvernul României privind crearea unui fond financiar
  special pentru antreprenorii romi – un fond de micro creditare.

entrepreneurship