office@policycenter.eu (+40) 726 268 428

Iulie 2014 – CLLD (Community Led Local Development) – Roma Community Involvement: mobilization, participation, empowerment

Nume proiect: CLLD (Community Led Local Development) – Roma Community Involvement: mobilization, participation,
empowerment
Finanțator: Comisia Europeană (the Directorate General for DG Employment)
Parteneri:
 • Policy Center for Roma and Minorities
 • ERGO coordonator proiect
Perioadă de implementare: Iulie 2014 – Decembrie 2014
Buget: 17550 EUR (buget PCRM)
Obiective:
 • Dezvoltarea unei cercetări privind modul în care instrumentul CLLD este integrat în programele de
  dezvoltare locală în România, la nivelul politicilor care urmăresc participarea minorității rome la
  definirea și implementarea acestora.
 • Organizarea unor mese rotunde cu reprezentanți ai ONG-urilor privind implicarea minorității rome în
  abordările de dezvoltare locală integrată și CLLD;
 • Dezvoltarea unui policy paper privind CLLD-ul în România și dezvoltarea unor recomandări privind
  rolul minorității rome în abordarea CLLD și a celor ce privesc dezvoltarea locală integrată;
 • Organizarea unor mese rotunde cu actori guvernamentali și ai sectorului ONG privind abordarea CLLD
  în România pentru o mai bună cunoaștere a procesului;
 • Organizarea de întâniri de informare a societății civile privind subiectul/abordarea CLLD în
  România;
 • Sprijinirea ONG-urilor rome pentru a înțelege abordarea CLLD și pentru a face advocacy cu scopul de
  a include această abordare în planurile locale de dezvoltare;
 • Realizarea unui studiu de caz privind rolul pe care participarea minorității rome îl are în
  dezvoltarea abordării CLLD;
 • Dezvoltarea unui policy paper cu recomandări privind abordarea CLLD în România.

CLLD