office@policycenter.eu (+40) 771 155 163
Lansarea selecției ONG-urilor mici și medii în cadrul Rețelei de Incluziune Socială a Romilor
11-09-2014
0

sigla 1  sigla3 Logo policy jpeg sigla 6   VREI SĂ FACI PARTE DIN REȚEAUA DE INCLUZIUNE SOCIALĂ A ROMILOR?   Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” și partenerii săi în cadrul proiectului Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor- Capacitare și Advocacy, finanțat prin granturile SEE 2014-2019, în cadrul Fondul ONG România, invită organizații mici și medii din cele 7 regiuni de dezvoltare de la firul ierbii să participe la selecția membrilor REȚELEI. Organizație medie – asociație sau fundație romă/neromă înființată de cel mult 5 ani de zile, al cărei buget anual nu depășește suma de 500.000 Ron; Organizație mică – asociație sau fundație romă/neromă înființată recent sau nu, al cărei buget anual nu depășește suma de 50 000 RON; CRITERIILE DE SELECȚIE PRIVIND ONG-URILE VOR FI: –        apartenența la categoria de organizații mici sau medii așa cum sunt definite mai sus; –       existența în cadrul statutului organizației a misiunii/obiectivelor de promovare și realizarea incluziunii sociale a romilor; –       implicare la nivelul firului ierbii în proiecte ce vizează comunitățile de romi; –       capacitate scăzută organizațională privind dezvoltarea de planuri/acțiuni de advocacy; –       capacitate scăzută organizațională în accesarea și implementarea de fonduri care să vizeze promovarea și realizarea incluziunii sociale a romilor; –       reprezentarea pe regiuni de dezvoltare; –       aplicație completă. DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conțină minim următoarele documente obligatorii atât pentru organizațiile mici cât și medii:

  1. Chestionarul de evaluare a capacității organizaționale aflat pe website-ul http://agentiaimpreuna.ro/?p=1381
  2. Scrisoarea de intenție cu detalierea modului în care un program de dezvoltare a capacității va ajuta organizația, precum și modul în care organizația consideră să se implice în activități de advocacy;
  3. Declarația de angajament de participare la activitătile proiectului, destinate membrilor Reţelei;
  4. Bilanțul contabil pe anul 2013 depus și înregistrat la Administrația Financiară numai de către organizațiile înființate până în luna ianuarie 2014;
  5. Raportul de activitate aferent anului 2013 numai de către organizațiile medii.

Documentele de la pct. 1-3 pot fi descărcate în format word de pe website-ul Agenției Împreună http://agentiaimpreuna.ro/?p=1423. Până la data de 23 SEPTEMBRIE 2014 ora 24.00 organizaţiile interesate vor trebui să depună dosarul de candidatură pe: a)       email la adresa office@agențiaimpreuna.ro cu subiectul „Candidatură Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor sau b)       Poștă la adresa: Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună, str. Mihai Eminescu, nr 124, sc. C, et.6, ap.14, cod poştal 020084, sector 2 București. Pe plic trebuie făcută mențiunea „Candidatură Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor ”. Se va lua în cosiderare data de trimitere prin poștă. ONG – urile selectate ca membre a Rețelei de incluziune socială a romilor: –       vor face parte dintr-o rețea activă care le va oferi cadru pentru îmbunătățirea capacității organizaționale în diferite domenii precum: dezvoltarea resurselor umane, promovarea activităților implementate, accesul la informații de interes și dezvoltarea unei viziuni strategice; –       vor avea posibilitatea să aducă în dezbatere probleme de interes de la nivel local/regional privind comunitatea romă, în cadrul a 7 evenimente regionale și 2 naționale de advocacy la care vor participa diferiți decidenți de la nivel local, regional sau central, reprezentanți ai misiunilor diplomatice din România și alți factori de decizie; –       fiecare ONG va beneficia de asistență în încheierea de parteneriate public-privat, prin care se va viza intensificarea și îmbunătățirea relațiilor de cooperare între organizații și autoritățile publice locale și creșterea influenței pe care organizațiile o pot exercita la nivelul deciziilor locale; –       vor fi asistați din punct de vedere tehnic timp de 8 luni de către partenerii proiectului în redactarea cererilor de proiect, în implementarea proiectelor, precum și dezvoltarea și implementarea planurile locale de advocacy; 2 membri ai fiecărui ONG vor beneficia de cursuri de formare în redactarea de cereri de finanțare, implementarea de proiecte și advocacy, precum și de un program de internship la sediul unuia dintre cei 3 parteneri ai proiectului.