office@policycenter.eu (+40) 726 268 428

Septembrie 2011 – Clubul de Educație Alternativă

Nume proiect: Clubul de Educație Alternativă
Finanțator: Roma Education Fund
Parteneri: Policy Center for Roma and Minorities
Perioadă de implementare: Septembrie 2011 – Septembrie 2012
Buget: 53892 EUR
Obiective:
 • Dezvoltarea unui mediu educațional creativ, inovativ, sigur pentru copiii romi și ne-romi din
  ghetoul din Ferentari, în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 136, menit să răspundă nevoilor de învățare
  și dezvoltare ale acestora.
 • Dezvoltarea unui program de mentorat și consiliere pentru copiii romi și ne-romi din comunitatea
  dezavantajată Aleea Livezilor, Ferentari, București.
 • Îmbunătățirea situației școlare, prezenței școlare și absolvirii în rândul copiilor romi și ne-romi
  din comunitatea dezavantajată din Ferentari.
 • Facilitarea unor sesiuni de training adresate cadrelor didactice din Școala Gimnazială nr. 136,
  privind lucrul educațional non-formal cu copiii din comunități dezavantajate.
Rezultate:
 • Dezvoltarea Clubului de Educație Alternativă – spațiu inovativ – în Școala Gimnazială nr. 136, cu
  scopul de a dezvolta abilități de viață și de a îmbunătăți situația școlară în rândul a 40 de elevi
  romi și ne-romi, prin participarea acestora la activități sportive, creative, culturale, artistice.
 • Dezvoltarea unui program de mentorat și consiliere pentru 20 de elevi romi și ne-romi din
  comunitatea dezavantajată din Ferentari.
 • Worshopuri adresate cadrelor didactice, privind metode de educație non-formală adresate nevoiilor
  copiilor care provin din comunități dezavnatajate.
 • Organizarea unei tabere educaționale pentru 20 de elevi romi și ne-romi din comunitatea
  dezavantajată din Ferentari.
 • Situația absenteismului în rândul copiilor din grupul țintă a scăzut de 3 ori comparativ cu cea a
  grupului de control, copiii fiind mai motivați să petreacă mai mult timp la școală;
 • Potrivit observațiilor cadrelor didactice, disciplina și comportamentul copiilor, beneficiari ai
  proiectului, au cunoscut îmbunătățiri semnificative (71% dintre copiii din grupul țintă nu au fost
  implicați în confruntări violente cu alți colegi, comparativ cu 50% dintre copiii din grupul de
  control care au fost implicați în astfel de incidente);
 • Îmbunătățirea stimei de sine, a lucrului în echipă, a comunicării, dezvoltarea perspectivelor de
  viitor reprezintă alte rezultate remarcabile pe care copiii le-au obținut participând activ la
  activitățile Clubului de Educație Alternativă;
 • 40 de copii romi şi ne-romi au avut ocazia să-şi valorifice talentele și aptitudinile artistice;
 • Clubul de Educație Alternativă a fost apreciat la nivel național și internațional prin obținerea
  următoarelor premii: Premiul UNICEF (oferit de Beyond Sport, Anglia); Premiul Dan Manoleli pentru
  Dezvoltarea Societății Civile (oferit de Fundația Gala Societății Civile); Premiul Anual pentru
  Drepturile Omului (oferit de Ambasada Franței în România).

CEA