office@policycenter.eu (+40) 726 268 428

REACT

Fără conștientizare nu există progres

Pentu a combate excluziunea socială a celei mai mari minorități din Europa trebuie să existe înțelegereREACT: Responsibility Empowerment Activism Citizenship Transparency pentru problemele cu care se confruntă aceasta și dorința de a le rezolva. Persoanele care aparțin de minoritatea romă și totodată cele care nu aparțin de ea, își împart responsabilitatea pentru a produce conștientizarea și a o transforma în rezultate.

Prin această campanie desfășurată în perioada octombrie – decembrie 2011, ERGO Network (European Roma Grassroots Organisations Network) și membrii ei au contribuit la un efort comun apelând la cetățeni, media și guverne astfel încât să creeze un spațiu european egal pentru minoritatea romă.

REACT – Campania desfășurată de ERGO Network s-a desfășurat în principal în 4 țări: Albania, Bulgaria, România și Italia și în același timp s-a adresat celorlalte puteri decizionale ale Europei. Obiectivele urmărite de campanie:

• Combaterea și schimbarea atitudinilor negative față de minoritatea romă
• Creșterea voinței politice pentru realizarea îmbunătățirilor concrete

Campania REACT a fost suținută de Comisia Europeană ca parte din proiectul pilot de Incluziune a Romilor. ERGO și-a propus să urmăreasca îndeaproape campaniile desfășurate în cele patru țări pentru a evidenția abordări eficiente și multiplicabile.

 

Campania REACT derulată de Policy Center for Roma and Minorities (PCRM) în România și Italia

Campania REACT coordonată de PCRM a avut ca obiectiv schimbarea atitudinilor negative față de romi în România și Italia. Într-un context de anti-țigănism persistent existent în ambele țări, PCRM a folosit o combinație de canale, mesaje și parteneriate pentru a ajunge la publicul țintă, în încercarea de a combate mentalitatea negativă vis-a-vis de romi. În centrul atenției a fost zona de ghetou din Ferentari, București, în care domină sărăcia extremă, criminalitatea, violența și lipsa oportunităților. Printr-un documentar, clipuri informative și acțiuni publice, imaginea vieții în ghetou a fost expusă unui public larg.

Activitățile de campanie în zona sportului au fost folosite pentru a schimba percepțiile publicului larg despre minoritatea romă. PCRM a promovat mesajul ”sportului fără discriminare” și a inclus în activitățile sale sportivi cunoscuți și federații, încurajând cluburile și asociațiile sportive să ducă mesajul mai departe. În Italia, PCRM a dezvoltat un parteneriat cu Unione Italia Sport Per tutti (UISP) implicându-se în organizarea evenimentelor Mondiali Antirazzisti și Vivicitta desfășurate în 2011, care au avut în centrul atenției schimbrea atitudinilor anti-țigăniste.