office@policycenter.eu (+40) 726 268 428

Septembrie 2010 – Mentorat pentru viață

Nume proiect: Mentorat pentru viață
Finanțator: Fundația Soros România
Parteneri: Policy Center for Roma and Minorities
Perioadă de implementare: Septembrie 2010 – Septembrie 2011
Buget: 23000 USD
Obiective:
 • Conștientizarea unei alternative la viața de ghetou în rândul a 20 de copii romi și ne-romi din
  comunitatea dezavantajată din Ferentari;
 • Stimularea îmbunătățirii situației școlare și prevenirea abandonului școlar în rândul a 20 de copii
  romi și ne-romi din comunitatea dezavantajată din Ferentari;
 • Identificarea aptitudinilor a 20 de copii romi și ne-romi din comunitatea dezavantajată din
  Ferentari și dezvoltarea de abilități de viață.
Rezultate:
 • 1 program de mentorat și consiliere adresat nevoilor de dezvoltare și învățare pentru 20 de copii
  romi și ne-romi din comunitatea dezavantajată din Ferentari. Programul a fost posibil cu implicarea
  a 10 mentori; acesta a constat în activităţi recreaţionale, educaționale și sportive, în afara
  ghetoului, în încercarea de a le arăta copiilor că există perspective dincolo de mediul în care
  trăiesc.
 • 1 tabără educațională pentru 20 de copii romi și ne-romi din comunitatea dezavantajată din
  Ferentari.

mentorat pentru viata