office@policycenter.eu (+40) 771 155 163

Love Football! No racism! No violence!

Love Football! No racism! No violence!

Începând cu anul 2010 Fundația Policy Center for Roma and Minorities a creat programul de capacitareLove footbal! prin intermediul fotbalului, în una dintre cele mai marginalizate zone ale Bucureștiului – cartierul Ferentari. Programul are ca scop reducerea abandonului şcolar în rândul tinerilor care trăiesc în condiții dificile. Copiii care locuiesc în comunități de tip ghetou nu au parte de influența modelelor de viață pozitive sau stabilitate, iar sportul îi ajută să găsească un scop în viață, considerând această activitate o cale de ieșire din ghetou. Acest lucru devine posibil prin susținerea pe care o primesc din partea antrenorului, care la rândul lui face parte din aceeași comunitate. El este cel care îi recomandă cluburilor profesioniste de fotbal, redefinindu-le astfel parcursul.

Programul de capacitare prin fotbal are trei nivele de acțiune:

 • Educație prin fotbal– stimularea prezenței la școală și a motivației printr-un program coerent și continuu de fotbal pentru copiii și tinerii romi și nu numai, în comunitățile vulnerabile din Ferentari
 • Crearea valorilor prin modele de viață pozitive– oferirea oportunității de interacțiune prin fotbal cu jucători profesioniști, vedete, jurnaliști etc.
 • Combaterea discriminării și rasismului– implicarea copiilor și tinerilor în evenimente de fotbal care au ca scop principal combaterea discriminării împotriva minorității rome.

Realizări din 2010…

 • Un total de 300 de copiii si tineri au participat săptămânal la activități de fotbal;
 • 40 de copii au participat la antrenamente de fotbal profesionist cu un antrenor de etnie romă din comunitate;
 • 4 copii activează ca jucători in cluburi profesioniste de fotbal din România;
 • Disciplina este una dintre calitățile îmbunătățite între copiii care participă la programul de fotbal;
 • Îmbunătățirea abilităților de lucru în echipă și fairplay (apreciere din evaluarea antrenorului);
 • Creșterea respectului de sine și a sentimentului de reușită prin participarea la competiții de fotbal;
 • Creșterea numărului de prezențe la școală și a performanțelor academice a copiilor participanți, în comparație cu grupul de control.

Parteneri și susținători

 • FARE Network
 • UEFA
 • Federația Română de Fotbal
 • Primăria Sectorului 5 București
 • Ambasada Franței la București
 • Ambasada Norvegiei la București
 • Open Society Roma Initiatives (Open Society Foundations)

 Fotbal pentru viitor

Programul de capacitare prin fotbal îți propune să continue activitățile prin:

 • Creșterea numărului de copii de etnie romă implicați în program;
 • Dezvoltarea unui parteneriat permanent cu Federația Română de Fotbal;
 • Inițierea unui program de mentorat implicând jucători profesioniști de fotbal și copii din comunitatea marginalizată din Ferentari;
 • Continuarea inițiativelor anti-discriminare și pro-diversitate la nivel național și european (Cupa ”Respectă diversitatea” pentru copii din comunități marginalizate);
 • Identificarea a două comunități similare în jurul Bucureștiului și extinderea programului la nivel național.