office@policycenter.eu (+40) 726 268 428

Iunie 2015 – Clubul de Educaţie Alternativă (II)

Nume proiect: Clubul de Educaţie Alternativă (II)
Finanțator: Primărie Sector 5, Bucureşti
Parteneri: Policy Center for Roma and Minorities
Perioadă de implementare: Iunie – Decembrie 2015
Buget: 156396,2 RON
Obiective:
  • Îmbunătățirea participării școlare în rândul a 100 de copii romi și ne-romi, având vârste cuprinse între 6 și 15 ani, elevi ai Școlilor Gimnaziale nr. 136, 148, 147, 134 din comunitatea dezavantajată din Ferentari, Municipiul București, prin intermediul unei abordări educaționale non-formale și remediale integrate, adaptate nevoilor de dezvoltare ale acestora;
  • Dezvoltarea de abilități de viață prin activități educaționale non-formale și remediale, în rândul a 100 de copii romi și ne-romi din comunitatea dezavantajată din Ferentari, București, elevi ai Școlilor Gimnaziale nr. 136, 148 și 147, 134 pe parcursul a 8 luni;
  • Încurajarea cetățeniei active în rândul a 15 părinți din comunitatea dezavantajată din Ferentari, Municipiul București, conștientizarea nevoii de implicare în educația copilului și combaterea stereotipurilor față de minoritatea romă în rândul a 15 cadre didactice, prin cunoașterea potențialului și nevoilor de dezvoltare ale acestor copii.

Clubul de educatie alternativa