office@policycenter.eu (+40) 726 268 428

Iulie 2015 – Clubul de Educaţie Alternativă

Nume proiect: Clubul de Educaţie Alternativă
Finanțator: CT-COM-Cantons et communes CH – Fundația Terre des hommes – Elveția
Parteneri: Policy Center for Roma and Minorities
Perioadă de implementare: 1Iulie 2015 – 30 Iunie 2016
Buget: 96952 CHF
Obiective:
  • Reducerea riscului consumului și traficului de droguri în rândul tinerilor din cartierul de tip ghetou – Ferentari;
  • Ameliorarea rezultatelor școlare și prevenirea abandonului școlar pentru 50 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani;
  • Dezvoltarea talentelor și altor abilități pentru 50 de copii din comunitatea dezavantajată din cartierul Ferentari;
  • Promovarea cetățeniei active în comunitate prin implicarea a 20 de părinți și profesori în activitățile din Clubul de Educație Alternativă.

Clubul de educatie alternativa