office@policycenter.eu (+40) 726 268 428

Noiembrie 2014 – În ritm de schimbare – Percuție Africană pentru copiii romi și ne-romi din comunitatea dezavantajată din Ferentari

Nume proiect: În ritm de schimbare – Percuție africană pentru copiii romi și ne-romi din comunitatea dezavantajată din Ferentari.
Finanțator: Ministerul Culturii prin Granturi SEE
Parteneri:
 • Policy Center for Roma and Minorities
 • Ikhaya Drum
Perioadă de implementare: Noiembrie 2014 – Martie 2016
Buget: 369200 RON
Obiective:
 • Să promoveze incluziunea socială şi să schimbe atitudinile negative la adresa minorităţii rome, prin
  folosirea metodelor de educaţie non-formală (lecţii de muzică) organizate în cadrul Clubului de
  Educaţie Alternativă adresate nevoilor copiilor de etnie romă şi non-romă din comunitatea
  dezavantajată din Ferentari;
 • Să stimuleze participarea şcolară pentru un număr de 30 de copii romi şi neromi şi dezvoltarea
  aptitudinilor muzicale pentru aceşti copii;
 • Să promoveze diversitatea culturală şi dialogul inter-cultural prin colaborarea muzicală cu 10
  părinţi din comunitate; să combată atitudinile negative la adresa romilor.
Principalele activităţi:
 • Susţinerea unui număr de 80 de lecţii de percuţie africană cu 30 de copii şi 10 părinţi în cadrul
  Clubului de Educaţie Alternativă;
 • Înregistrarea pe CD a unui album de studio cu trupa de muzică africană Ikhaya Band şi cei mai
  promiţători copii de la cursul de percuţie;
 • Organizarea unui concert public cu trupa de muzică africană Ikhaya Band şi copiii de la cursul de
  percuţie;
 • Organizarea unui flash-mob.
Principalele rezultate aşteptate:
 • O mai bună înţelegere şi promovare a multiculturalismului în rândul copiilor şi părinţilor din
  cartierul Ferentari şi îmbunătăţirea aptitudinilor artistice pentru 30 de copii;
 • O evoluţie pozitivă a situaţiei sociale şi educaţionale a copiilor şi a părinţilor implicaţi în
  proiect;
 • Reducerea atitudinilor negative la adresa populaţiei rome şi a altor minorităţi;
 • Îmbunătăţirea situaţiei şcolare a copiilor implicaţi, îmbunătăţirea atitudinilor precum încrederea
  în sine şi deprinderea unor valori precum munca de echipă, comunicarea, cooperarea şi disciplina;
 • Îmbunătăţirea abilităţilor muzicale şi de viaţă pentru 30 de copii, prin 80 de sesiuni de educaţie
  muzicală (cu tobe africane) şi facilitarea dialogului intercultural;
 • Îmbunătăţirea prezenţei şcolare şi îmbunătăţirea comportamentelor în şcoli pentru 15 copii,
  implicarea altor 10 şi în alte etape ale proiectului;
 • Reprezentaţii publice muzicale prin organizarea unui concert, a unui flash-mob, şi înregistrarea
  unui număr de 1000 CD cu muzică interpretată de copii şi profesorii lor;
 • 2 parteneriate dezvoltate prin intermediul proiectului, un film documentar al proiectului, 100 de
  broşuri de prezentare a proiectului.

percutie
proiect finantat prin grant international