office@policycenter.eu (+40) 726 268 428

Iulie 2013 – Educație pentru Schimbare

Nume proiect: Educație pentru Schimbare
Finanțator: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
Parteneri: Policy Center for Roma and Minorities
Perioadă de implementare: Iulie 2013 – Decembrie 2013
Buget: 43000 RON
Obiective:
 • Participarea a 30 de copii, 6 părinţi şi 6 profesori din Şcolile Generale nr. 136, 2 şi 148 timp de
  6 luni la 3 întâlniri în care vor dobândi cunoştinţe practice și teoretice despre cetăţenia activă
  şi responsabilă și la 2 întâlniri în care vor dobândi cunoștințe despre dezvoltarea și gestionarea
  unui proiect;
 • Dezvoltarea comunitãƫii dezavantajate Ferentari prin implementare a trei proiecte cu caracter civic
  de cãtre membrii comunitãƫii;
 • Îmbunătăţirea relaţiilor dintre elevi, părinţi şi profesori în vederea stabilirii unor modele de
  bune practici educativ-participative în comunitatea dezavantajată din Ferentari.
Rezultate:
 • 42 de beneficiari (30 de copii și tineri, 6 părinți și profesori) au dobândit noțiuni generale
  despre cetățenie activă și responsabilă,
 • Îmbunătățirea și dezvoltarea de abilități sociale în rândul celor 42 de copii, părinți și
  profesori;
 • 42 de copii, părinți, profesori au dobândit noțiuni generale despre structura unui proiect;
  Îmbunătățirea relației elev-părinte-profesor;
 • 30 de copii și tineri și-au dezvoltat/îmbunătățit abilități și valori care le vor fi utile pe tot
  parcursul vieții: lucru în echipă, cooperare, comunicare, responsabilitate, dezvoltarea încrederii
  de sine, leadership, organizare, planificare, rezolvarea problemelor, curaj, inventivitate,
  acceptare, ascultare activă, luare de decizii, gândire critica, planificare, utilizarea resurselor,
  automotivare, autodisciplină, spirit de inițiativă, deprinderi de a lucra pe calculator,
  creativitate;
 • 3 proiecte civice dezvoltate în comunitatea dezavantajată din Ferentari.

educatie pentru schimbare