office@policycenter.eu (+40) 726 268 428

Septembrie 2011 – Developing tools for the efficient implementation of the Romanian strategy for Roma – increase the absorption of EU structural funds, improve monitoring and advocacy

Nume proiect: Developing tools for the efficient implementation of the Romanian strategy for Roma – increase the absorption of EU structural funds, improve monitoring and advocacy
Finanțator: Open Society Foundations
Parteneri: Policy Center for Roma and Minorities
Perioadă de implementare: Septembrie 2011 – Septembrie 2012
Buget: 29190 USD
Obiective:
 • Identificarea modului în care fondurile structurale pot contribui la atingerea obiectivelor
  Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor
  pentru perioada 2012-2020, în special în domeniile prioritare Decadei Romilor (sănătate, locuire,
  educație și muncă).
 • Dezvoltarea unei campanii de advocacy axată pe obiectivele Strategiei Guvernului României de
  Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 și
  utilizarea fondurilor structurale.
 • Influențarea decidenților politici de la nivel național și local de a adopta măsuri menite să
  contribuie la incluziunea romilor.
Rezultate:
 • Realizarea studiului privind monitorizarea implementării Strategiei Guvernului României de
  Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 – Impactul
  programelor naționale menite să stimuleze participarea și performanța școlară –Studiu asupra
  măsurilor prevăzute în Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând
  minorității romilor pentru perioada 2012-2020, Gabriela Neagu, RCR Editorial, București, 2012.
 • Realizarea studiului privind capacitatea comunităților cu populație majoritară de etnie romă de a
  accesa fonduri structurale – Impactul fondurilor structurale asupra comunităților sărace – influența
  cadrului legislativ, Aida Catană, Cezarina Fălan, Violeta Ștefănescu, RCR Editorial, București,
  2012.
 • Activități de lobby și advocacy privind nevoia implementării eficiente a Strategiei Guvernului
  României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada
  2012-2020.

romanian strategy