office@policycenter.eu (+40) 726 268 428

Septembrie 2013 – Clubul Mamelor

Nume proiect: Clubul Mamelor
Finanțator: Ambasada Republicii Franceze în România
Parteneri: Policy Center for Roma and Minorities
Perioadă de implementare: Septembrie 2013 – Februarie 2014
Buget: 10000 EUR
Obiective:
 • Dezvoltarea unei relații pozitive în rândul a 15 mame rome și non-rome din comunitatea dezavantajată
  din Ferentari și copiii din Clubul de Educație Alternativă, astfel încât mamele să devină modele
  pentru copii, în eforturile lor de a depăși cercul marginalizării, prin educație și cetățenie
  activă.
 • Stimularea participării civice a 15 mame rome și non-rome din comunitatea dezavantajată din
  Ferentari, care să devină modele pozitive pentru întreaga comunitate.
 • Combaterea atitudinilor negative față de minoritatea romă.
Rezultate:
 • 15 mame rome și ne-rome din comunitatea dezavantajată din Ferentari au dobândit noțiuni de educație
  parentală;
 • 15 mame rome și ne-rome din comunitatea dezavantajată din Ferentari au dobândit noțiunile privind
  dezvoltarea/organizarea comunitară și vor deveni mai active în identificarea de soluții pentru
  problemele/provocările comunității;
 • 15 mame mame rome și ne-rome din comunitatea dezavantajată din Ferentari au devenit cetățeni activi
  ai comunității, prin soluționarea unei probleme identificate în comunitate;
 • 15 mame rome și ne-rome din comunitatea dezavantajată din Ferentari au căpătat mai multă încredere
  în forțele proprii și în capacitatea lor de a-și îmbunătăți propria situație și pe cea a copiilor;
 • 15 mame rome și ne-rome din comunitatea dezavantajată din Ferentari și-au maximizat șansele
  identificării unui serviciu;
 • 100 de copii romi și ne-romi din Clubul de Educație Alternativă din Școlile Gimnaziale nr. 136 și
  nr. 2 au dobândit cunoștințe și abilități de educație pentru sănătate;
 • 20 de copii romi și ne-romi din Clubul de Educație Alternativă din Școlile Gimnaziale nr. 136 și nr.
  2 au dobândit noțiuni de bază la Limba Română și Matematică;
 • Îmbunătățirea relației ”părinte-copil”, prin implicarea mamelor din Clubul Mamelor, alături de
  copii, în activitățile Clubului de Educație Alternativă din Școlile Gimnaziale nr. 136 și nr. 2;
 • 15 mame rome și ne-rome din comunitatea dezavantajată din Ferentari vor înțelege mai bine nevoia și
  importanța implicării acestora în educația copilului;
 • 100 de copii romi și ne-romi din Clubul de Educație Alternativă din Școlile Gimnaziale nr. 136 și
  nr. 2 au dobândit cunoștințe și abilități de educație financiară;
 • Pe termen mediu și lung, mamele din Clubul Mamelor vor deveni modele pozitive/vectori de cetățeni
  activi pentru comunitatea dezavantajată din Ferentari;
 • Pe termen mediu și lung, proiectul își propune să combată atitudinile negative față de minoritatea
  romă.

clubul mamelor