office@policycenter.eu (+40) 726 268 428

Ianuarie 2014 – Clubul de Educație Alternativă

Nume proiect: Clubul de Educație Alternativă
Finanțator: Primăria Sectorului 5 – București
Parteneri: Policy Center for Roma and Minorities
Perioadă de implementare: Ianuarie 2014 – Decembrie 2014
Buget: 76700 RON
Obiective:
 • Îmbunătățirea educației copiilor romi și ne-romi din comunitatea dezavantajată din Ferenatari prin
  utilizarea de metode alternative de învățare în lucrul cu copiii (activități sportive și creative);
 • Creșterea participării școlare a acestora;
 • Îmbunătățirea rezultatelor școlare a grupului țintă;
 • Dezvoltarea de abilități și aptitudini, dezvoltarea stimei de sine, a lucrului în echipă,
  îmbunătățirea disciplinei în rândul copiilor din grupul țintă;
 • Dezvoltarea și consolidarea unei relații armonioase între școală și comunitate (părinți) prin
  inițierea de activități comune care au în centrul atenției copilul.

CEA