Policy Center for Roma and Minorities este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit, de tip think-tank, înfiinţată în România în anul 2008, care acţionează în vederea soluţionării problemelor legate de incluziunea socială a romilor şi a celorlalte minorităţi etnice.

Viziune

Viziune Credem că fiecare fiinţă umană are dreptul de a-şi cunoaşte şi valorifica potenţialul, indiferent de identitatea, etnia sau grupul minoritar căruia îi este asociat sau al cărui membru este.

Misiune

Misiune Acționăm pentru a susține romii și alte minorități să devină cetățeni activi ai societății în care trăiesc și pentru a stimula majoritatea să participe la procesul de incluziune socială.

Valori

Valori Responsabilitate
Profesionalism
Inovare şi creativitate
Transparenţă în privinţa deciziilor luate
Incluziunea romilor şi a celorlalte minorităţi etnice